Analizator ugljika TOC – VCPH s modulom za čvrste uzorke SSM-5000A (Shimadzu Corp.)

Analizator ugljika TOC – VCPH s modulom za čvrste uzorke SSM-5000A (Shimadzu Corp.)

Određivanje ukupnog, organskog i anorganskog ugljika u vodi i krutim uzorcima.