Analizator žive, AMA-254 (LECO Corp.)

Analizator žive, AMA-254 (LECO Corp.)

Kvantitativna analiza Hg u različitim vrstama uzoraka (biološki, iz okoliša); mogućnost direktne analize krutih uzoraka.