Alfa spektrometar ALPHA ANALYST (Canberra Industries Inc.)

Alfa spektrometar ALPHA ANALYST (Canberra Industries Inc.)

Određivanje radioaktivnosti (alfa radionuklida prirodnog i umjetnog podrijetla) u uzorcima iz životne sredine za istraživanja iz područja: radioekologija, radiotoksikologija, dozimetrija, znanost o zračenju i zaštita od zračenja.
Izvor financiranja: MZOS (90%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (10%)
Godina nabave: 2004.
► Kontakt: dr. sc. Gordana Marović