Zimsko je doba – čuvajmo se otrovanja ugljikovim monoksidom!

Ugljikov monoksid (CO) je plin bez boje i mirisa koji nastaje pri nepotpunom izgaranju  drveta, ugljena, zemnog plina i goriva za motorna vozila. Osim požara, najčešći uzroci stvaranja tog plina su korištenje kamina, peći na drva ili zemni plin, plinskih bojlera i plinskih štednjaka uz nedovoljnu ventilaciju prostorija kućanstva,  rad automobilskog motora u garaži i … Continue reading Zimsko je doba – čuvajmo se otrovanja ugljikovim monoksidom!