Radna psihologija

Radna psihologija
Metalurški fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

 • Studijski program: Preddiplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš
 • Nositelj kolegija: Adrijana Bjelajac, Maša Tonković Grabovac
 • Suradnica u nastavi: Patricia Tomac (asistentica)

Ishodi učenja:

 • Definirati pojam i ulogu psihologije rada.
 • Analizirati psihofiziološke promjene tijekom procesa rada.
 • Analizirati psihološke aspekte smjenskog i noćnog rada.
 • Analizirati psihosocijalne čimbenike ozljeda na radu.
 • Analizirati psihofiziološke napore na radnom mjestu.
 • Definirati ulogu psihologa u procjeni radne sposobnosti.
 • Provoditi metode prepoznavanja i uklanjanja stresa na radnom mjestu.
 • Interpretirati metode provođenja profesionalne orijentacije i selekcije.
 • Razlikovati principe samostalnog i timskog rada.
 • Definirati čimbenike koji utječu na međuljudske odnose u timskom radu.