Radna psihologija

Radna psihologija
Metalurški fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

• Studijski program: Preddiplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš
• Nositelj kolegija: Adrijana Bjelajac, Maša Tonković Grabovac

Ishodi učenja:

  • Definirati pojam i ulogu psihologije rada.
  • Analizirati psihofiziološke promjene tijekom procesa rada.
  • Analizirati psihološke aspekte smjenskog i noćnog rada.
  • Analizirati psihosocijalne čimbenike ozljeda na radu.
  • Analizirati psihofiziološke napore na radnom mjestu.
  • Definirati ulogu psihologa u procjeni radne sposobnosti.
  • Provoditi metode prepoznavanja i uklanjanja stresa na radnom mjestu.
  • Interpretirati metode provođenja profesionalne orijentacije i selekcije.
  • Razlikovati principe samostalnog i timskog rada.
  • Definirati čimbenike koji utječu na međuljudske odnose u timskom radu.