Prehrambena epidemiologija

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis predmeta

Epidemiološko istraživanje: svrha, značaj i metode. Vrste epidemioloških istraživanja, priprema i provođenje istraživanja, regrutacija ispitanika,metode prikupljanja podataka o prehrani. Analitičke metode u prehrambenoj epidemiologiji (Kvantifikacija opažanja, Mjere povezanosti, Primjena statističkih metoda), Prehrana i javno zdravstvo (Pretilost, Prehrana i bolesti, Prehrana u predškolske i školske djece, Javnozdravstvene mjere u prehrani)

Literatura

  1. Skripta pripremljena za modul
  2. «Nutritional Epidemiology, Possibilities and Limitations» (http://europe.ilsi.org/file/Ilsiepid.pdf)
  3. Babuš V. Opća epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

  1. Babuš V. Opća epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2001.;
  2. «Epidemiologija nezaraznih bolesti», Medicinska naklada (u pripremi);
  3. Page R.M., Cole G.E., Timmreck T.T., Basic Epidemiological Methods and Biostatistics. Jones and Bartlett Publishers, London, 1995