Esencijalnost i toksičnost elemenata u ljudskoj prehrani

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis predmeta
U ljudskom okolišu vode, tlo, zrak i uporabni predmeti predstavljaju izvore mineralnih elemenata u prehrambenom lancu, a prehrana je najvažniji izvor za njihov unos u ljudski organizam. Upoznaje se s osnovnim načelima bioraspoloživosti, sudbine elemanata unutar ljudskog tijela, uvjetima pod kojima nastaju povoljni (esencijalni) i štetni (toksični) učinci elemenata na ljudsko zdravlje i s usko povezanim pojmovima kao što su razina izloženosti, interna doza, ciljni organi i vrste učinaka mineralnih elemenata.
Podučava se o načinima procjene unosa odnosno izloženosti mineralnim elementima prehranom. To uključuje hranu, piće i dodatke prehrane, druge načine unosa te osobne navike, uvjete života i rada, kao sastavne dijelove cjelokupne izloženosti od začeća do završetka ljudskog života, u cjelokupnosti svih izloženosti čovjeka u njegovu vanjskom i unutarnjem okolišu. Studenti će se također biti upoznati s načelima optimizacije unosa esencijalnih elemenata kao i snižavanja unosa odnosno olakšavanja odstranjivanja toksičnih razina elementa iz organizma iskorištavanjem međudjelovanja esencijalnih i toksičnih elemenata te mogućnostima njihovog vezanja u kelate sa svrhom snižavanja nepovoljno visoke tjelesne retencije i liječenja otrovanja toksičnim količinama elementa.
Ishodi učenja:

  1. Poznavanje i razumijevanje osnovnih i specifičnih načela esencijalnosti i toksičnosti mineralnih elemenata u prehrani.
  2. Poznavanje i razumijevanje osnovnih načela međudjelovanja esencijalnih i toksičnih elemenata.
  3. Primjena razumijevanja i znanja o esencijalnim i toksičnim mineralnim elementima u ljudskoj prehrani na područjima edukacije i multidisciplinarnoga istraživačkog, razvojnog i javnozdravstvenog rada koji uključuju nutricionizam.
  4. Analizirati, primijeniti i utvrditi uvjete primjene te savjetovati i donositi znanstveno utemeljene odluke vezane uz rješavanje problema iz područja nutricionizma koji se odnose na esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani