Zdravstveni rizici kemijskih štetnosti

Sveučilište u Zagrebu – Metalurški fakultet u Sisku

 • Studij: Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš
 • Razina: Diplomski
 • Nositeljice kolegija: Selma Cvijetić Avdagić i Adrijana Bjelajac
 • Suradnice u nastavi: Jelena Macan, Jasna Jurasović, Rajka Turk, Željka Babić, Patricia Tomac (asistentica)
 • Vrsta kolegija: obvezni

Ishodi učenja:

 • razlikovati specifične učinke kemijskih štetnosti koji najčešće dovode do zdravstvenih poremećaja na mjestu rada
 • planirati programe otkrivanja, istraživanja i praćenja novih zdravstvenih rizika u suvremenoj industrijskoj proizvodnji
 • pretražiti znanstvenu/stručnu literaturu i kritički raščlaniti rezultate eksperimentalnih i epidemioloških istraživanja učinaka kemijskih štetnosti na mjestu rada
 • pravilno ocijeniti rezultate mjerenja pokazatelja izloženosti kemijskim štetnostima i mjera zdravstvenog nadzora te sudjelovati u njihovom unapređenju i planiranju
 • osmisliti funkcionalnu primjenu propisanih graničnih vrijednosti izloženosti kemijskim štetnostima i bioloških graničnih vrijednosti u stvarnim uvjetima proizvodnje te predvidjeti koristi i rizike mjera zaštite zdravlja
 • planirati relevantne mjere ambijentalnog, biološkog i zdravstvenog nadzora za pojedine skupine kemikalija s obzirom na njihova toksikološka i fizikalno-kemijska svojstva