Radioekologija

Odjel za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Cilj ili svrha kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima radioaktivnosti, izvorima zračenja, mjerenjima radioaktivnosti, utjecajem na čovjeka, zaštitom od zračenja. Studenti se teorijski i praktično upoznaju s različitim pristupima i metodama mjerenja ionizirajućeg zračenja. Studenti se teorijski i praktično upoznaju s različitim pristupima i metodama mjerenja ionizirajućeg zračenja i biološkim utjecajima zračenja. Radioekološka istraživanja čine osnovu za procjenu doza i procjenu posljedica radioaktivnog zagađenja na ljudsko zdravlje.

Preporučena literatura

  1. J. Lilley, Nuclear physics, Wiley, Chichester, 2001.
  2. Prezentacije s predavanja

Dopunska literatura

  1. Internetski portal Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost