Napredni fizički praktikum 1

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

  • Studij: Fizika
  • Program: istraživački smjer
  • Voditelj: doc. dr. sc. Mario Novak, dipl. ing. fiz.
  • Suradnica u nastavi: Mihaela Justić, dipl. ing. fiz.

Ciljevi predmeta

Izvođenjem naprednih laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati složenije aspekte eksperimentalnog rada, koji je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje stečeno na predavanjima iz opće fizike studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridoseći dubljem razumijevanju pojedinih tema i stjecanju eksperimentalnog iskustva. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparature s ciljem eksperimentalnog istraživanja. Na naprednom fizičkom praktikumu studenti imaju veliku samostalnost u rješavanju zadataka, te svaku vježbu rade u dva uzastopna termina, što im omogućuje da nakon prvih eksperementalnih rezultata formiraju radnu hipotezu koju poslije daljnjim mjerenjima mogu potvrditi ili pobiti. Ovakvim načinom rada razvit će se sposobnost cjelovitog rješavanja problema u budućem istraživačkom radu.

Literatura

  1. pripreme za vježbe
  2. Požek, Miroslav; Dulčić, Antonije: Fizički praktikum I i II, Zagreb: Sunnypress, 1999.