Metode u imunologiji

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis predmeta

Očekuje se da će studenti:
-savladati teoretske osnove na kojima se temelje metode koje se koriste u imunologiji
-savladati praktične osnove pojedinih metoda koje se koriste u imunologiji
-biti sposobni kritički promišljati o metodama i istraživanjima u imunologiji
-biti sposobni primijeniti stečena znanja o imunološkim metodama i ostalim biološkim metodama koje se koriste u imunologiji

Literatura

  1. Andreis i sur. (2004): Imunologija, 6. izdanje
  2. Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA (2007) Kuby Immunology. 6th ed. W.H. Freeman and company, New York
  3. Janeway CA, Travers P (1997) Immunobiology. The Immune System in Health and Disease 3rd ed. Current Biology , London.
  4. A. Ristov (glavna urednica) (2007) Metode u molekularnoj biologiji. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  5. Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt I (2006) Immmunology. 7th ed. Mosby Elsevier
  6. Day MJ, Schultz RD (2013) Veterinarska imunologija, Načela i primjena