Samostalni oblik rada: Jasmina Sabolović

Djelatnost

 • Razvoj teorijske metode molekulske mehanike (MM) za simuliranje i predviđanje fizičko-kemijskih svojstava niskomolekulskih kompleksa prijelaznih metala i bioliganada (npr. kompleksa bakra(II) s aminokiselinama).
 • Razvoj novih MM polja sila (tj. skupa funkcija potencijalnih energija i pripadajućih empirijskih parametara) primjenjivih za simulacije u plinovitoj fazi (tj. izolirane sustave) i za kondenzirane faze (tj. krutu fazu, npr. kristal; vodenu otopinu):
  • polje sila FFW primjenjivo za MM simulacije u vakuumu (tj. izolirane sustave) i za simulacije u kristalnom okruženju
   (J. Sabolović, C. S. Tautermann, T. Loerting, K. R. Liedl, Modeling Anhydrous and Aqua Copper(II) Amino Acid Complexes: A New Molecular Mechanics Force Field Parametrization Based on Quantum Chemical Studies and Experimental Crystal Data. Inorganic Chemistry 42 (2003) 2268-2279)
  • polje sila primjenjivo za MM simulacije kompleksa tris(acetilacetonato)metal(III) u kristalnom okruženju
   (J. Sabolović, Ž. Mrak, S. Koštrun, A. Janeković, Is the enthalpy of fusion of tris(acetylacetonato)metal(III) complexes affected by their potential energy in the crystal state? Inorganic Chemistry 43 (2004) 8479-8489)
  • polje sila FFWa-SPCE primjenjivo za MM simulacije u vakuumu i simuliranom kristalnom okruženju i za molekulsko dinamičke (MD) simulacije
   (J. Sabolović, V. Gomzi, Structure Prediction of Bis(amino acidato)copper(II) Complexes with a New Force Field for Molecular Modeling. Journal of Chemical Theory and Computation 5 (2009) 1940-1954)

Važnost zadnjeg u nizu razvijenih MM polja sila FFWa-SPCE je primjenjivost u MD simulacijama i predviđanje strukturnih svojstava kompleksa bis(amino acidato)-bakra(II) u vodenim otopinama, stoga što  su detaljna strukturna svojstva niskomolekulskih metalnih kompleksa u otopinama općenito nepoznata.

 • Sinteza kompleksa prijelaznih metala s aminokiselinama

Projekti