Samostalni oblik rada: Ante Miličević

Istraživanja

Rad na razvijanju modela za procjenu konstanti stabilnosti kompleksnih spojeva koji se temelje na molekularnom valencijskom indeksu povezanosti 3χv. Trenutačno se razmatraju tri osnovna problema u predviđanju konstanti stabilnosti: izbor pouzdanih eksperimentalnih podataka radi kalibracije modela, izbor prikladne formule (grafa) kompleksa te razvoj što bolje regresijske funkcije. U jednome radu je napravljena i analiza 14 eksperimentalnih te sedam teorijski dobivenih vrijednosti konstanti stabilnosti mono-kompleksa bakara(II) s glicinom pri čemu je utvrđeno kako teorijske vrijednosti nisu ni na koji način lošije od eksperimentalnih. U predavanju također je pokazano da modeli mogu biti znatno poboljšani uvođenjem rezonantnih struktura. Ante Miličević se, sudjelujući s QSAR analizom, priključio istraživanju čiji je cilj vrednovanje novih oksima čijom kombinacijom s butirilkolinesterazom nastaju bio-čistila od živčanih bojnih otrova. Od više od isprobanih 1000 molekularnih deskriptora, najkonzistentniji modeli za pIC50, za sve skupove, dobiveni su upotrebom ekcentričnog indeksa povezanosti, ξc. Modeli su postigli r = 0.870, 0.950, 0.952 i 0.957 za prvi (N = 9), drugi (N=12) i treći podskup (N=13) te kompletni skup (N=34). Nenad Raos je također objavio jedan znanstveni rad o povijesti kemije te tri stručna rada o kemijskom obrazovanju.

Djelatnici