Samostalni oblik rada: Aleksandra Fučić (genotoksikolog)

Istraživačka djelatnost

Dr. sc. Aleksandra Fučić istražuje oštećenje genoma i zdravstvene rizike vezane uz profesionalnu i okolišnu izloženost  ionizirajućem zračenju i kemijskim agensima. Procjeni oštećenja genoma i/ili citoma pristupa se sa osnove teorije kompleksnosti i korištenjem sistemske biologije. Kao član europskog tima eksperata za biomonitoring posvećuje se posebna pažnja korištenju biomonitoringa u svrhu prevencije pojave bolesti vezanih uz izloženost radiokemijskom okolišu. Sudjelovanjem u europskim studijama biomonitoringa ispituje se mogućnost zajedničkog rada laboratorija zemalja članica EU za potrebe harmoniziranog ispitivanja razina olova i ftalata kod majki i djece.

Radeći u timu velikog broja domaćih i stranih stručnjaka na domaćim i međunardnim projektima istražuje se:

 • kako se ustanovljeno oštećenje genoma i citoma može iskoristiti u procjeni mogućeg povećanog rizika razvoja karcinoma;
 • korištenjem sistemske biologije povezuju se postojeća znanja genotoksičnog djelovanja ksenobiotika i rezultati biomonitoringa kako bi se poboljšala njihova prediktivnost u svrhu prepoznavanja populacija sa posebno povećanim rizikom razvoja karcinoma;
 • oštećenje genoma kod djece transplacentalno izložene zračenju, kemijskim agensima i lijekovima;
 • korištenje animalnih modela za istraživanje razvojne genotoksikologije;
 • u suradnji sa epidemiolozima i onkolozima incidencija karcinoma čija etiologija može biti povezana s izloženošću okolišnim čimbenicima;
 • dugotrajni učinak različitih doza ionizirajućeg zračenja na genom čovjeka;
 • utjecaj prehrane i transplacentalnih zagađivača iz hrane na oštećenje genoma majke i novorođenčeta.

Projekti

Domaći projekti:

Međunarodni projekti:

 • Human Micronucleus Collaborative Study, HUMN (M. Fenech, CSIRO, Australia 1995.-
 • Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk” (coordinator H. Norrpa, Finland European Commission, FP5) 2001.-2004.
 • “European network on children susceptibility and exposure to environmental genotoxicants”(coordinator : L. Knudsen, Denmark, European Commission, FP5), 2002.-2005.
 • Policy interpretation network on children’s health and environment (coordinator P. van den Hazel, Netherlands, European Commission, FP5) , 2002.-2005.
 • Health and Environment Network (coordinator: A. Bartonova, Norway European Commission, FP6) 2006.-2010.
 • Newborns and genotoxic risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother-child birth cohorts and biobanks, (coordinator J. Kleinjans, Netherlands, European Commission, FP6) 2005.-
 • Expert team to support biomonitoring in Europe (coordinator R. Joas, Germany, European Commission, FP6) 2006.-2009.
 • European Coordination action on human biomonitoring (coordinator R. Joas, Germany, European Commission, FP 7) 2009.-
 • Demonstration of a study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale,(LIFE09 ENV) 2010.-