Odsjek za znanstvenu dokumentaciju s knjižnicom

O Odsjeku

Odsjek za znanstvenu dokumentaciju pruža administrativnu podršku znanstvenom i stručnom osoblju Instituta, ponajprije u vidu prijevoda, redakture i lekture znanstvenih publikacija. Uzimajući u obzir da moderna znanstvena publicistika, pogotovo kada je u pitanju područje biomedicine, gotovo pa nalaže objavljivanje na engleskome jeziku, Odsjek nastoji doprinijeti kvaliteti znanstvenih radova koji “izlaze” s Instituta podizanjem kvalitete njihova jezičnog izričaja.

Međutim, opsegom najzahtjevnija zadaća Odsjeka je upravljanje znanstvenim časopisom Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, što podrazumijeva gotovo svaki zamislivi zadatak; od prvotnog zaprimanja rukopisa od autora do slanja tiskanih primjeraka poštom našim pretplatnicima.

Knjižnica

Knjižnica Instituta od samoga je početka rada naše ustanove pratila njen razvoj i bila podrška mnogobrojnim znanstvenicima i stručnjacima u njihovome radu; kako onima s IMI-ja, tako i suradnicima i kolegama iz drugih institucija. S razvojem tehnologije u područje informacijskih znanosti, knjižnica Instituta je u određenoj mjeri izgubila na svojem nekadašnjem značaju, no i dalje se ponosi ponekim rijetkim naslovom iz bogate povijesti domaćih biomedicinskih istraživanja, a ponajprije skrbi o publikacijama zaposlenika Instituta i vođenju evidencije o istima.

Bitna funkcija naše knjižnice je marljivi rad na domaćoj i međunarodnoj razmjeni znanstvenih publikacija, posredstvom značajne međunarodne priznatosti i vidljivosti znanstvenog časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju te s vremena na vrijeme prikupljanje i novih naslova relevantnih za zaposlenike Instituta. Također, knjižnica trenutačno provodi projekt digitalizacije cjelokupne građe Arhiva, s ciljem činjenja dostupnim svih ikada objavljenih izdanja (od 1946. nadalje). Napredak projekta digitalizacije možete pratiti ovdje.

U svakodnevnome smislu, knjižnica je ostala mjesto sastajanja i vrlo često služi za primanje cijenjenih gostiju ili održavanje predavanja, seminara i/ili prezentacija manjim skupinama polaznika/posjetitelja.

Fond knjiga možete pregledati ovdje.

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu možete posjetiti ovdje.


Djelatnici