Upute za stručno povjerenstvo

  • Upute o obliku i sadržaju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor pristupnika u znanstveno zvanje koje se podnosi Znanstvenom vijeću Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu
.docx .pdf
  • Obrazac i upute za pisanje izvješća o izboru u znanstvena zvanja sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) za Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva – polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije (dopis od 13. 7. 2017., klasa: 640-03/17-01/0017, ur. broj: 355-06-04-17-0001)
.pdf
  • Obrazac za izbor u znanstveno zvanje koji popunjava stručno povjerenstvo
.docx .pdf
  • Obrazac za izbor u znanstveno zvanje koji popunjava stručno povjerenstvo [sukladno prijelaznim odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17)]
.docx .pdf
  • Tablica kategorizacije radova [sukladno prijelaznim odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17)]
.docx .pdf