Izbor u znan. zvanja

  • Pravilnik o provođenju dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
.pdf
  • Obrazac popratnog dopisa podnositelja zahtjeva Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo s popisom priložene dokumentacije
.docx .pdf
  • Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
.docx .pdf
  • Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje [sukladno prijelaznim odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17)]
.docx .pdf

 

Upute za stručno povjerenstvo