Izbor u znan. zvanja

UPUTE ZA POKRETANJE POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE

DOKUMENTACIJA ZA POKRETANJE POSTUPKA IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE treba sadržavati:

 1. Popratni dopis podnositelja zahtjeva Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo s prilozima.
 1. Potvrdu o plaćenim troškovima postupka izbora u znanstveno zvanje

Podaci za uplatu

Primatelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10 000 Zagreb
IBAN: HR6923600001101214035
Opis plaćanja: izbor u znanstveno zvanje – Ime i prezime pristupnika
Iznos: 5.000,00 HRK

Uz potvrdu o plaćanju dostaviti ime (naziv), adresu i OIB osobe ili institucije koja snosi troškove.

Svu dokumentaciju potrebno je predati u dva primjerka (u papirnatom obliku) te na elektroničkom mediju (u „.pdf“ formatu datoteke na CD-u).

Objavljeni radovi  i Ostali dokazi relevantni za prosudbu uvjeta za izbor u znanstveno zvanje prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja predaju se samo na elektroničkom mediju (u „.pdf“ formatu datoteke na CD-u). 

Svi upiti o postupku izbora u znanstveno zvanje mogu se uputiti na: zvanja@imi.hr.

NAPOMENE

 1. Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom.
 2. Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI.

POSTUPAK NAKON PODNOŠENJA DOKUMENTACIJE:

 1. Znanstveno vijeće instituta na prvoj sljedećoj sjednici od dana primitka zahtjeva pristupnika imenuje stručno povjerenstvo.
 2. Stručno povjerenstvo svoje izvješće, potpisano od svih triju članova, upućuje Znanstvenom vijeću Instituta u roku od 30 dana od dana imenovanja.
 3. Na temelju izvješća stručnog povjerenstva Znanstveno vijeće Instituta na sjednici daje mišljenje u postupku dijela izbora u znanstvena zvanja.
 4. Mišljenje i prijedlog o izboru pristupnika upućuje se nadležnom Matičnom odboru u roku od 30 dana.
 5. Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje izbor u znanstveno zvanje.

NAPOMENE:

Redovite sjednice Znanstvenog vijeća Instituta održavaju se u pravilu jednom mjesečno tijekom svakog mjeseca tekuće godine izuzev u razdoblju od 1. siječnja do 15. siječnja, od 15. srpnja do 1. rujna i od 20. prosinca do 31. prosinca tekuće godine.

Rokovi u postupku izbora u znanstveno zvanje ne teku u razdobljima od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.


 • Pravilnik o provođenju dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
.pdf
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provođenju dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
.pdf
 • Obrazac popratnog dopisa podnositelja zahtjeva Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo s popisom priložene dokumentacije
.docx
 • Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
.docx
 • Dokazi mjerila znanstvene aktivnosti
.pdf

Upute za stručno povjerenstvo