Dean Karaica

Jedinica za molekulsku toksikologiju

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 23. srpnja 1987.

Obrazovanje

 • 2012. – 2016. Poslijediplomski studij Biologije Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. – 2011. Diplomski studij eksperimentale biologije (modul fiziologija i imunobiologija) Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. – 2009. Preddiplomski studij biologije Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • Znanstveni novak (asistent) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Jedinica za molekulsku toksikologiju Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, Zagreb, HR-10000
 • 2014. – 2018. Aging-related expression of membrane transporters in rat (AGEMETAR), Hrvatska zaklada za znanost, Voditelji: dr. sc. Ivan Sabolić, dr. med. (do 2016.) i dr.sc. Davorka Breljak, dipl. ing. biol. (od 2016.)
 • 2012. – 2013. Bubrežni prijenosnici u sisavaca; spolne razlike i učinci toksičnih metala projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, 022-0222148-2146, Voditelj: dr.sc. Ivan Sabolić, dr.med.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Biomedicinska istraživanja

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 05. – 16. studeni 2012. – tečaj „Znanost o laboratorijskim životinjama“ Galapagos istraživački centar, Zagreb
 • „FELASA cat. C equivalent“ certifikat – rad s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka

Nagrade i priznanja

 • listopad 2014. Nagrada za najbolji poster na Simpoziju Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima (Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama – CroLASA)

Istaknute publikacije

 1. Breljak, Davorka; Ljubojević, Marija; Hagos. Yohannes; Micek, Vedran; Balen Eror, Daniela; Vrhovac Madunić, Ivana; Brzica, Hrvoje; Karaica, Dean; Radovic, Nikola; Kraus, Ognjen; Anzai, Naohiko; Koepsell, Hermann; Burckhardt, Gerhard; C. Birgitta, Burckhardt; Sabolić, Ivan. Distribution of the organic anion transporters NaDC3 and OAT1-3 along the human nephron. American Journal of Physiology – Renal Physiology Published (2016), DOI: 10.1152/ajprenal.00113.2016 (članak, znanstveni).
 2. Breljak, Davorka; Brzica, Hrvoje; Vrhovac, Ivana; Micek, Vedran; Karaica, Dean; Ljubojević, Marija; Sekovanić, Ankica; Jurasović, Jasna; Rašić, Dubravka; Peraica, Maja; Lovrić, Mila; Schnedler, Nina; Henjakovic, Maja; Wegner, Waja; Burckhardt, Gerhard; Burckhardt, Birgitta C.; Sabolić, Ivan. In female rats, ethylene glycol treatment elevates protein expression of hepatic and renal oxalate transporter sat-1 (Slc26a1) without inducing hyperoxaluria. // Croatian medical journal. 56 (2015); 447-459 (članak, znanstveni).
 3. Herak-Kramberger, Carol Mirna; Breljak, Davorka; Ljubojević, Marija; Matokanovic, Mirela; Lovric, Mila; Rogic, Dunja; Brzica, Hrvoje; Vrhovac, Ivana; Karaica, Dean; Micek, Vedran; Ivkovic Dupor, Jana; Brown, Dennis; Sabolic, Ivan. Sex-dependent expression of water channel AQP1 along the rat nephron. // American Journal of Physiology – Renal Physiology. 308 (2015), 8; F809-F821 (članak, znanstveni).

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
 • Hrvatsko herpetološko društvo – HYLA

Ostalo

Ostala područja stručnosti: Zoologija (Herpetologija)

Objavljeni radovi i priručnici iz područja Zoologije:

 1. Karaica, Dean; Buj, Ivana; Čavlović, Kristina; Mičetić Stanković, Vlatka. Comparative morphology and ecology of the Pelophylax esculentus complex in Croatia. // SALAMANDRA. 52 (2016) , 2; 161-170 (članak, znanstveni).
 2. Jelić, Dušan; Karaica, Dean. First data on the fauna of amphibians and reptiles of the lower Una River and its coastal area. // HYLA – Herpetological bulletin. 2012 (2012), 1; 22-41 (članak, znanstveni).
 3. Radočaj, Martina; Jelić, Dušan; Karaica, Dean; Kapelj, Sven. Morphological and reproductive traits of the insular population of Podarcis siculus (REPTILIA: LACERTIDAE) from Krk Island (Croatia). // HYLA – Herpetological bulletin. 2011 (2011), 2; 5-22 (članak, znanstveni).
 4. Janev-Hutinec Biljana, Karaica Dean (2010): „Vodozemci i gmazovi u Parku prirode Medvednica“, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Zagreb, stručno-popularna publikacija: ISBN 978-953-56474-0-9, CIP zapis dostupan u katalogu Nacionalne i Sveučilišne Knjižnice u Zagrebu pod brojem 750775).

Popis publikacija