Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika zdravstvene njege

U petak 24. 11. 2017. od 10 do 15 sati u predavaonici Instituta održano je Međužupanijsko stručno vijeće (MŽSV) nastavnika zdravstvene njege „Izazovi zanimanja medicinskih sestara i tehničara iz kuta medicine rada i dozimetrije zračenja“ sa sljedećim temama predavanja: Predstavljanje Instituta i zbornika Znanstvena svakodnevnica – dr. sc. Sanja Stipičević, ur. zbornika Zdravstveni rizici radnog … Continue reading Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika zdravstvene njege