Dvokanalni plinski kromatograf Clarus 500 GC

Dvokanalni plinski kromatograf Clarus 500 GC

Plinski kromatograf s dvije kapilarne kolone i dva detektora zahvata elektrona (ECD) selektivna za organohalogene spojeve.
Analiza organoklorovih pesticida i srodnih spojeva u različitim tipovima uzoraka (npr. okoliša, biološkim uzorcima)