HRENHR_01.jpg, 851kB
Press materijal hrex-trokut.png, 974B
Povelja i kodeks hrex-trokut.png, 974B


radioaktivnost


Ovlašteni stručni tehnički servis za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja hrex-trokut.png, 974B

Ispitivanje izvora zračenja
Osobni dozimetrijski nadzor
Usluge

Kontakt:
Tel: 01 46 82 571
Fax: 01 46 73 303
e-mail kontakt
Radioaktivnost okoliša

Kontakt:
Tel: 01 46 82 500
Fax: 01 46 73 303
e-mail:

[X]

hr excellence
MELODI hrex-trokut.png, 974B


hr excellence


akreditacija Potvrda o akreditaciji hrex-trokut.png, 974B


hr excellence
Certifikat o usklađenosti hrex-trokut.png, 974B


Dokumenti

Živanović Kristina

Profil nije javan. Onemogućeno gledanje profila.

Ime i prezime

E-mail

Sigurnosni ključ   captcha

Tekst poruke